TIMES CHANGES
SO DO SPACES

IMPROVING PRODUCTION THROUGH DESIGN

Wij zijn een bedrijf dat zich toelegt op het integraal ontwerpen en uitvoeren van projecten vanuit een perspectief van uitmuntendheid en professionalisme. Dit is te danken aan de ervaring van ons multidisciplinair team, deskundigen op het gebied van projectbeheer en -controle, waardoor een ontwerp van hoge kwaliteit wordt gecombineerd met een doeltreffende controle van de uitvoering van de werkzaamheden binnen de geraamde termijnen en het budget.
Wij zijn erop gericht onze klanten te helpen en te begeleiden bij de verwezenlijking van hun renovatieprojecten, waarbij wij streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit van hun middelen, maar zonder de kwaliteit van het ontwerp te verwaarlozen, een essentieel element om efficiënte, functionele en comfortabele werkplekken en ruimten te creëren.

SERVICES

CONCEPT DESIGN

Architectonisch en interieurontwerp is ons
belangrijkste instrument om een unieke identiteit aan het project te geven, waarbij we de verschillende uitdagingen die zich voordoen bij de ontwikkeling van een opdracht oplossen door middel van eenfunctionele, samenhangende en integrale ruimtelijke verdeling, altijd rekening houdend met de behoeften en het budget van de klant

UITVOEREND PROJECT

In deze fase houden wij rekening met alle technische, economische en planningselementen in de ontwikkeling van het architectuur- en designproject, evalueren wij de haalbaarheid van de verschillende elementen die in de vorige fase zijn opgenomen en zoeken wij naar opties die ons in staat stellen binnen het geraamde budget te blijven.

PROJECTMANAGEMENT

Wij voeren ter plaatse het gehele ontwikkelde project uit, waarbij wij trouw en strikt de uitvoering, planning en coördinatie van het gehele bouwproces van het project volgen, waarbij wij voortdurend de belangen van onze cliënten behartigen, steeds aangepast aan onze hoge normen inzake kwaliteit, veiligheidsvoorschriften en milieu-impact

SERVICES

UITVOEREND PROJECT

In deze fase houden wij rekening met alle technische, economische en planningselementen in de ontwikkeling van het architectuur- en designproject, evalueren wij de haalbaarheid van de verschillende elementen die in de vorige fase zijn opgenomen en zoeken wij naar opties die ons in staat stellen binnen het geraamde budget te blijven.

CONCEPT DESIGN

Architectonisch en interieurontwerp is ons belangrijkste instrument om een unieke identiteit
aan het project te geven, waarbij we de verschillende uitdagingen die zich voordoen bij de ontwikkeling van een opdracht oplossen door middel van een functionele, samenhangende en integrale ruimtelijke verdeling, altijd rekening houdend met de behoeften en het budget van de klant

PROJECTMANAGEMENT

Wij voeren ter plaatse het gehele ontwikkelde project uit, waarbij wij trouw en strikt de uitvoering, planning en coördinatie van het gehele bouwproces van het project volgen, waarbij wij voortdurend de belangen van onze cliënten behartigen, steeds aangepast aan onze hoge normen inzake kwaliteit, veiligheidsvoorschriften en milieu-impact

METHODOLOGIE

FUNCTIONELE EN RUIMTELIJKE EISEN

ESTHETISCHE EN STILISTISCHE CRITERIA

TECHNISCHE VEREISTEN

ANALYTISCHE EN TRANSPARANTE BUDGETTERING

PLANNING BINNEN STRAKKE DEADLINES

TIJDIGE LEVERING

PROJECTEN

Onze projecten zijn gericht op het welzijn van de gebruiker
voor betere prestaties en een hogere productiviteit in zijn
werkruimte, en geven via het ontwerp uitdrukking aan de
filosofie en de identiteit van elk van onze klanten.

Projecten

HOTELS

KLANTEN

NIEUWS

Connect with us through our platforms and request a working session, to see how we can help you realise your project.

Contact Info

RR.SS

Copyright © 2022. All rights reserved